Toán Lớp 4: Bài 3: Một cửa hàng bán thóc trong hai ngày bán được 12 044 tạ thóc, ngày thứ hai nếu bán thêm được 254 tạ thóc nữa thì sẽ bán được 537

Question

Toán Lớp 4: Bài 3: Một cửa hàng bán thóc trong hai ngày bán được 12 044 tạ thóc, ngày thứ hai nếu bán thêm được 254 tạ thóc nữa thì sẽ bán được 5376 tạ. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ hai bao nhiêu tạ thóc ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 ngày 2022-06-17T23:12:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ngày thứ hai bán được là:
  5376-254=5122 tạ
  Ngày thứ nhất bán được là:
  12044-5122=6922 tạ
  Ngày thứ nhất cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ hai là:
  6922-5122=1800 tạ
  Đáp số: 1800 tạ

 2. $\text{Đợt thứ nhất bán là}$
  $\text{5376-254=5122(kg)}$
  $\text{Ngày thứ 2 bán được là}$
  $\text{12044-5122=6922(kg)}$
  $\text{Bán được nhiều hơn số kg là}$
  $\text{6922-5122=1800(kg)}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )