Toán Lớp 4: Bài 3. (2 điểm) Hai xe chở được 7 tấn 5 tạ hàng, xe thứ nhất chở ít hơn xe thứ hai 540 kg. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng

Question

Toán Lớp 4: Bài 3. (2 điểm) Hai xe chở được 7 tấn 5 tạ hàng, xe thứ nhất chở ít hơn xe thứ hai 540 kg. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng?
Tóm tắt giúp mình luôn nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 3 ngày 2022-06-20T19:24:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Ri????✨

  Tóm tắt :

  Hai xe : 7 tấn 5 tạ hàng 

  Xe thứ nhất : ít hơn xe thứ hai 540 kg? 

  Xe thứ thứ hai : ………. ? 

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

           Đổi : 7 tấn 5 tạ = 7500 kg

    Xe thứ 2 chở được số ki-lô-gam hàng là :

           7500 – 540 = 6960 ( kg)

  Xe thứ 1 chở được số ki-lô-gam là :

          6960 – 540 = 6420 ( kg ) 

                    Giải đáp : xe 1 :6960 kg hàng

                                  Xe 2 :6420 kg hàng

   Chúc bạn học tốt 

 2. Tóm tắt:

  Hai xe:    7 tấn 5 tạ

  Xe 1 ít hơn xe 2:     540kg

  Mỗi xe:….kg hàng?

  Giải

  Đổi 7 tấn 5 tạ = 7500kg

  Xe thứ nhất chở được số hàng là:

  ( 7500 – 540 ) ÷ 2 = 3480 ( kg )
  Xe thứ hai chở được số hàng là:

  7500 – 3480 = 4020 ( kg )
  Đáp số: Xe thứ nhất: 3480kg hàng

               Xe thứ hai: 4020kg hàng

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )