Toán Lớp 4: Bài 2: Trường Tiểu học A có tất cả 1354 học sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 62 bạn. Tính số học sinh nam, số học

Question

Toán Lớp 4: Bài 2: Trường Tiểu học A có tất cả 1354 học sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn số học
sinh nữ là 62 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường ?
Bài 3: Một hình chữ nhật có hiệu chiều dài và chiều rộng là 16 cm và tổng của chúng là
100 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 1 tháng 2022-03-11T12:54:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Lời giải}$

  $\text{Bài 2:}$

  $\text{Số học sinh nữ của trường đó là:}$

  $\text{(1354 – 62) : 2 = 646 (học sinh)}$

  $\text{Số học sinh nam của trường đó là:}$

  $\text{1354 – 646 = 708 (học sinh)}$

  $\text{Đáp số:……………………………………….}$

  $\text{Bài 3:}$

  $\text{Chiều dài của hình chữ nhật đó là:}$

  $\text{(100 + 16) : 2 = 58 (cm)}$

  $\text{Chiều rộng của hình chữ nhật là:}$

  $\text{100 – 58 = 42 (cm)}$

  $\text{Diện tích hình chữ nhật đó là:}$

  $\text{58 × 42 = 2436 (cm²)}$

  $\text{Đáp số: …………………………}$

 2. Bài 2:

  Số học sinh nam của trường là:

  (1354 + 62) : 2 = 708 (học sinh)

  Số học sinh nữ của trường là:

  1354 – 708 = 646 (học sinh)

  Đáp số: nam: 708 học sinh, nữ: 646 học sinh

  Bài 3: 

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  (16 + 100) : 2 = 58 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  100 – 58 = 44 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  58 x 44 = 2552 (cm2)

  Đáp số: 2552 cm2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )