Toán Lớp 4: Bài 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi mảnh vườn là 120 mét. Tính diện tích mảnh vườn.

Question

Toán Lớp 4: Bài 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng.
Chu vi mảnh vườn là 120 mét. Tính diện tích mảnh vườn., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-12-22T02:22:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:800 cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng chiều dài và chiều rộng là:120:2=60(m)
  Tổng số phần bằng nhau là:1+2=3(phần)
  Chiều dài là:60:3×2=40(cm)
  Chiều rộng là:60-40=20(cm)
  S=40×20=800(cm^2)

 2. Bài 2:
  Tổng số phần bằng nhau là:
  1+2=3(phần)
  Chiều dài là:
  120:2:3×2=40(m)
  Chiều rộng là:
  120:2:3×1=20(m)
  Vậy diện tích mảnh vườn là:
  20×40=800(m²)
  Đáp số:…
  #NoCopy

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )