Toán Lớp 4: Bài 2: Hiệu của hai số là số lớn nhất có ba chữ số tỉ số của hai số đó là 4/7 tìm số lớn Bài 3: trên bản đồ tỉ lệ 1:300000 quãng đường

Question

Toán Lớp 4: Bài 2: Hiệu của hai số là số lớn nhất có ba chữ số tỉ số của hai số đó là 4/7 tìm số lớn
Bài 3: trên bản đồ tỉ lệ 1:300000 quãng đường thành phố hồ chí minh-cần Thơ đo được 58 cm Tính độ dài thật của quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh -Cần Thơ
Bài 4 :1 trường tiểu học có số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 75 em số học sinh nữ bằng 7/8 số học sinh nam Tính tổng số học sinh của trường tiểu học đó
bài 5 An đi từ nhà đến hiệu sách hết 1/2 giờ rồi đi từ hiệu sách đến trường hết 1/4 giờ Hỏi An đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu giờ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 1 tháng 2022-12-22T07:11:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. bài 1:
  Số lớn nhất có hai chữ số là : 99
  Vậy hiệu của hai số là 99
  Hiệu số phần bằng nhau là :
         7  – 4 = 3 ( phần )
  Số bé là :
       99 : 3 x 4 = 132 
  Số lớn là :
      132 + 99 = 231
             Đáp số : – số bé : 132 
                          – số lớn : 231
  Bài 2:

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   2.
  Số lớn nhất có ba chữ số là: 999
  Vì hiệu của hai số là số lớn nhất có ba chữ số nên hiệu là: 999
  Hiệu số phần bằng nhau là : 7  –  4 = 3 (phần)
  Số bé là: 999 : 3 × 4 = 1332
  Số lớn là: 1332 + 999 = 2331
                Đáp số : Số bé: 1332
                              Số lớn: 2331
   3.
    Quãng đường từ Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài:
             58 × 1.300.000 = 75.400.000 (cm) = 754 (km)
                             Đáp số: 754km
   4.
  Số học sinh nữ là :
   75 : ( 8 – 7 ) × 7 = 525 ( học sinh )
  Số học sinh nam là :
    525 + 75 = 600(học sinh)
   Tổng số học sinh của trường tiểu học đó:
     600 + 525 = 1125 (học sinh)
                 Đáp số: 1125 học sinh
   5.
  Số giờ An đi từ nhà đến hiệu sách là: 60 × 1/2 = 30(giờ)
  Số giờ An đi từ hiệu sách đến trường là: 60 × 1/4 = 15(giờ)
  Số giờ An đi từ nhà đến trường là: 30 + 15 = 45(giờ)
                                Đáp số: 45 giờ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )