Toán Lớp 4: Bài 2. Cho một phép trừ mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Biết số trừ kém hiệu là 135. Hãy tìm phép trừ hai số đó? Bà

Question

Toán Lớp 4: Bài 2. Cho một phép trừ mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 1998. Biết số trừ kém hiệu là 135. Hãy tìm phép trừ hai số đó?
Bài 3. Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số bị trừ bớt đi 735 đơn vị và thêm vào số trừ 265 đơn vị thì được hiệu mới bằng 12 000., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tuần 2022-06-15T02:38:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  bài 2)  Số bị trừ = Hiệu + số trừ 
  ​Vậy ta có : 
  Số bị trừ là :
  1998 : 2 = 999
  ​Số trừ là :
  (999 – 135 ) : 2=432
  DS: SBT:999
  ST:432
  bài 3)  Nếu số bị trừ bớt đi 735 đơn vị và thêm vào số trừ 265 đơn vị thì hiệu giảm số đơn vị là:

       735 + 265 = 1000(đơn vị)

  Hiệu của 2 số là:

        12000 + 1000 = 13000

                                 Đáp số: 13000

  Chúc học tốt!!!

 2. Giải đáp:
  Số bị trừ = Hiệu + số trừ ​Vậy ta có : Số bị trừ là : 1998 : 2 = 999 ​Số trừ là : (999 – 135 ) : 2=432 ĐS: SBT:999 ST:432
            Cho mình câu trả lời hay nhất nha
                   Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )