Toán Lớp 4: Bài 2. Cho dãy số: 1; 2; 3; 4;…; 29; 30. Dãy trên có tất cả bao nhiêu số hạng? Tính tổng tất cả các số hạng của dãy? giải ra tự luận

Question

Toán Lớp 4: Bài 2. Cho dãy số: 1; 2; 3; 4;…; 29; 30. Dãy trên có tất cả bao nhiêu số hạng? Tính tổng
tất cả các số hạng của dãy? giải ra tự luận, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 1 tháng 2022-03-19T09:33:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: số hạng: 30 số
               tổng chữ số: 465 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: Cách tính SSH của một dãy số cách đều: (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách + 1
                                            Cách tính Tổng của một dãy số cách đều:  ( Số đầu + Số cuối ) x SSH : 2
           Số hạng của dãy đó là: 
                            ( 30-1): 1 +1= 30( số)
           Tổng các chữ số hạng của dãy là: 
                           ( 1 + 30 ) x 30 :2 =465 
                                        
   

 2. Dãy số đó có số số hạng là:
       (30-1)÷1+1=30 (số)
  Tổng dãy số đó là:
       (1+30)×30=930 
  Chúc bạn học tốt 🙂
  #vpgh1810

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )