Toán Lớp 4: Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 72 + 35 + 28 b) ( 1236+ 725) + 275 c) 2750 + 1549 + 2451 d) 120 + ( 90 +80 ) Bài 2 : Một Hình

Question

Toán Lớp 4: Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 72 + 35 + 28
b) ( 1236+ 725) + 275
c) 2750 + 1549 + 2451
d) 120 + ( 90 +80 )
Bài 2 : Một Hình chữ nhật có chiều rộng là 3dm5cm và kém kém chiều dài 30cm .Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét
Bài 3 : Tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 bằng bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 22 phút 2022-06-04T16:12:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:
  a. 72 + 35 + 28
  = (72 + 28) + 35
  = 100 + 35
  = 135
  b. (1236 + 725) + 275
  = 1236 + (725 + 275)
  = 1236 + 1000
  = 2236
  c. 2750 + 1549 + 2451
  = 2750 + (1549 + 2451)
  = 2750 + 3000
  = 5750
  d. 120 + (90 + 80)
  = (120 + 80) + 90
  = 200 + 90
  = 290
  Bài 2:         Giải
  Đổi 3dm5cm = 35 cm
   Chiều dài hình chữ nhật là:
        $35 + 30 = 65 (cm)$
   Chu vi hình chữ nhật là:
        $(35 + 65) × 2 = 200 (cm)$
                   Đáp số: 200 cm
  Bài 3:        Giải
   Từ 1 đến 100 có:
         (100 – 1) : 1+ 1 = 100
   Tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp nhau là:
         (100 + 1) × 100 : 2 = 5050
                   Đáp số: 5050
   

 2. $#Cừu gửi bạn thuyduong72922 $
  $#Chúc bạn học tốt $ 
  @Phương
  Bài 1 
  a,
  72 + 35 + 28
  = ( 72 + 28 ) + 35
  = 100 + 35
  = 135
  b,
  ( 1236+ 725) + 275
  = 1961 + 275
  = 2236
  c,
  2750 + 1549 + 2451
  = 2750 + ( 1549 + 2451 )
  = 2750 + 4000
  = 6750
  d,
  120 + ( 90 +80 )
  = 120 + 170
  = 290
  Bài 2 
  Đổi 3dm5cm = 35 cm 
  Chiều dài của hình chữ nhật là : 
  35 + 30 = 65 ( cm )
  Chu vi hình chữ nhật đó là : 
  ( 65 + 35 ) x 2 = 200 ( cm )
  Đổi 200 cm = 2 m
  Đáp số 2m
  Bài 3 
  Tổng từ 1 đến 100 là :
  ( 100 – 1 ) : 1 +  1 = 100
  Tổng của 100 số tự nhiên là : 
  ( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050
  Vậy Tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 bằng 5050
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )