Toán Lớp 4: Bài 1: Tìm 2 phân số bằng phân số 3/7. Bài 2: Rút gon: 21/33 ; 54/63 ; 36/54 ; 60/84. Bài 3: Tính: 3/5 + 2/7 ; 3/8 + 5/24

Question

Toán Lớp 4: Bài 1: Tìm 2 phân số bằng phân số 3/7.
Bài 2: Rút gon:
21/33 ; 54/63 ; 36/54 ; 60/84.
Bài 3: Tính:
3/5 + 2/7 ; 3/8 + 5/24 ; 7/12 + 7/108 ; 4/9 + 3/5.
Giúp mình với!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 1 tháng 2022-12-22T12:31:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:
  – 2 phân số bằng phân số 3/7 là : 12/28; 15/35
  Bài 2:
  21/33 = {21:3}/{33:3} = 7/11
  54/63 = {54:9}/{63:9} = 6/7
  36/54 = {36 : 18}/{54 : 18} = 2/3
  60/84 = {60:12}/{84:12} = 5/7
  Bài 3:
  3/5 + 2/7 = 21/35 + 10/35 = 31/35
  3/8 + 5/24 = 9/24 + 5/24 = 14/24 = 7/12
  7/12 + 7/108 = 63/108 + 7/108 = 70/108 = 35/54
  4/9 + 3/5 = 20/45 + 27/45 = 47/45
  #dpa
   

 2. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  \text{Bài 1: Hai phân số đó là:}
  \frac{6}{14};\frac{9}{21}
  \text{Bài 2:}
  \frac{21}{33}=\frac{21:3}{33:3}=frac{7}{11}
  \frac{54}{63}=\frac{54:9}{63:9}=frac{6}{7}
  \frac{36}{54}=\frac{36:18}{54:18}=frac{2}{3}
  \frac{60}{84}=\frac{60:12}{84:12}=frac{5}{7}
  \text{Bài 3:}
  \frac{3}{5}+\frac{2}{7}=\frac{3×7+5×2}{35}=\frac{31}{35}
  \frac{3}{8}+\frac{5}{24}=\frac{3×3+5}{24}=\frac{14}{24}=\frac{7}{12}
  \frac{7}{12}+\frac{7}{108}=\frac{7×9+7}{108}=\frac{70}{108}=\frac{35}{54}
  \frac{4}{9}+\frac{3}{5}=\frac{4×5+3×9}{45}=\frac{47}{45}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )