Toán Lớp 4: Bài 1: Người ta trồng cây ở hai bên đường của một đoạn đường dài 1200m. Biết khoảng cách giữa các cây đều nhau là 3m và ở cả 2 đầu của

Question

Toán Lớp 4: Bài 1: Người ta trồng cây ở hai bên đường của một đoạn đường dài 1200m. Biết khoảng cách giữa các cây đều nhau là 3m và ở cả 2 đầu của đoạn đường đều có trồng cây. Tính số cây trồng cả 2 bên của đoạn đường đó.
Bài 2: Đoạn đường từ nhà Huy đến trường dài 1310m, ở cả 2 bên đường đều trồng những cây nhãn cách đều nhau. Huy đếm được cả 2 bên đường từ cây nhãn ở cổng nhà mình đến cây nhãn ở cổng trường có tất cả 264 cây. Hỏi khoảng cách giữa các cây là bao nhiêu mét, biết các cây trồng đối diện nhau ở 2 bên đường?
Lớp bạn Lan lao động trồng cây trên một đoạn đường. Biết rằng số cây trồng được cả hai bên đường là 200 cây, khoảng cách giữa các cây đều bằng 10m và ở cả 2 đầu đường đều có trồng cây. Tính độ dài của đoạn đường đó.
Bài 4: Đoạn tường giậu nhà Huy dài 15m, trên đó có trồng các cây bằng sứ với khoảng cách là 15cm. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây sứ trên đoạn tường giậu đó, biết rằng ở 2 đầu tường đều không có cây sứ.
Bài 5: Một cái nhà có 4 cửa sổ mỗi cửa sổ rộng 12dm, nhà đó có 44 song cửa sổ. Hỏi hai song cửa cách nhau bao nhiêu dm?
Bài 6: Một cửa sổ có 10 song cửa, các song cửa cách đều nhau 1dm. Hỏi cửa sổ đó rộng khoảng bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tuần 2022-04-14T00:52:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   bài 1 : Giải:
  Số cây phải trồng ở 1 bên của đoạn đường đó là: 1200 : 3 + 1 = 401 (cây)
  Số cây phải trồng ở cả 2 bên của đoạn đường đó là: 401 x 2 = 802 (cây)
  Đáp số: 802 cây.
  bài 2 : 
  Giải:
  Số cây trồng ở 1 bên đường là: 264 : 2 = 132 (cây)
  Khoảng cách giữa các cây trồng trên đoạn đường đó là: 1310 : (132 – 1) = 10 (m)
  Đáp số: 10m.
  bài ba :
  Giải: Số cây trồng ở 1 bên đường là: 200 : 2 = 100 (cây )
  Độ dài của đoạn đường đó là: (100 – 1 ) x 10 =  990 (m )
  Đáp số:  990m 
  bài 4 :
  Đổi: 15m = 1500cm
  Số cây sứ có trên đoạn tường giậu đó là: 1500 : 15 – 1 = 99 (cây )
   
  Đáp số: 99 cây.

 2. Bài 1
  Số cây hai bên đường là
  1200 : 3 x 2= 800 ( cây )
  Đáp số 800 cây
  Bài 2
  Khoảng cách giữa các cây lá
  1310 : ( 264: 2) = 10 m
  Đáp số 10m
  Bài 3
  Độ dài đoạn đường là
  10 x 20 : 2 = 100 m
  Đáp số : 100 m
  Bài 4
  Đổi 15 m = 1500 cm
  Có tất cả số cây sứ là
  1500 : 15 – 1 =99 cây sứ
  Đáp số 99 cây sứ
  Bài 5 + 6
  Nhắc ấn quá nên ghi nha

  toan-lop-4-bai-1-nguoi-ta-trong-cay-o-hai-ben-duong-cua-mot-doan-duong-dai-1200m-biet-khoang-cac

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )