Toán Lớp 4: Bài 1 : Một bao gạo cân nặng , một bao ngô cân nặng 60kg . Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô . Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhi

Question

Toán Lớp 4: Bài 1 : Một bao gạo cân nặng , một bao ngô cân nặng 60kg . Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô . Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo và ngô
Bài 2 : Một đàn vịt có 102 con, một số con ở dưới ao và một số con ở trên bờ. Sau có 8 con ở dưới ao nhảy lên bờ thì số con vịt ở trên bờ nhiều hơn dưới ao 10 con. Hỏi lúc đầu có mấy con ở dưới ao ? mấy con ở trên bờ ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 8 tháng 2022-04-19T18:18:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1 :
  Xe đó chở tất cả số kg gạo và ngô là :
  ( 50 xx 30 ) + ( 60 xx 40 ) = 3900 ( kg )
  Đ/S : 3900 kg
  Bài 2 :
  Sau có 8 con ở dưới ao nhảy lên bờ thì tổng số vịt trên bờ và dưới ao không thay đổi
  Sau có 8 con ở dưới ao nhảy lên bờ thì trên bờ có số con là :
  ( 102 + 10 ) : 2 = 56 ( con )
  Số con vịt trên bờ lúc đầu là :
  56 – 8 = 48 ( con )
  Số con vịt dưới ao lúc đầu là :
  102 – 48 = 54 ( con )
  Đ/S : …….
  #$Gin :333$
   

 2. Bài 1:
  30 bao gạo nặng là :
    50 x 30 = 1500 (kg)
  40 bao ngô nặng là:
  60 x 40 = 2400 (kg)
  Số ki – lô- gam gạo và ngô xe ô tô đó chở là:
  1500 + 2400 = 3900 (kg)
  Đ/S:….
  mik chỉ giải đc như v thôi, có j cho mik xl

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )