Toán Lớp 4: Bài 1: Giải bài Toán theo tóm tắt sau: Quãng đường: 3km Trồng cây hai bên, cứ 200m : 1 cây Theo thứ tự: 1 phi lao, 1 phi lao nữa, 1 bạ

Question

Toán Lớp 4: Bài 1: Giải bài Toán theo tóm tắt sau:
Quãng đường: 3km
Trồng cây hai bên, cứ 200m : 1 cây
Theo thứ tự: 1 phi lao, 1 phi lao nữa, 1 bạch đàn và 1 cây xoan
Mỗi loại có: …… cây?
Bài 2: Để đi lên tầng 3, bạn Hà phải đi 42 bậc cầu thang. Nếu bạn Hà lên tầng 7 thì phải bước mấy bậc cầu thàng?
Có đứa kêu ít điểm nên lại, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 1 tháng 2022-03-11T15:20:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:

  Mỗi loại có:

  200:(1+1+1+!)=50(cây)

  Bài 2

  Số bậc thang để đi lên tầng 3 là:

  7xx42:3=98(bậc)

 2. Bài 1: Giải bài Toán theo tóm tắt sau:

  Quãng đường: 3km

  Trồng cây hai bên, cứ 200m : 1 cây

  Theo thứ tự: 1 phi lao, 1 phi lao nữa, 1 bạch đàn và 1 cây xoan

  Mỗi loại có: …… cây?

                                                                      Bài giải

                                                           Đổi 3km = 3000m

                                                          Có tất cả số cây là: 

                                          $\text{( 3000 : 20 ) + 1 = 151 (cây)}$

  Nếu ta nhóm 4 cây gồm 2 phi lao, 1 bạch đàn và 1 cây xoan vào 1 nhóm thì ta có:

                                          $\text{151 : 4 = 37 (dư 3)}$

  Vậy ta có 37 nhóm và dư 3 cây là phi lao.

                                Số cây phi lao ở 2 bên đường là:

                             $\text{( 37 x 2 + 2 ) x 2 = 152 (cây)}$

                                Số cây bạch đàn ở 2 bên đường là:

                             $\text{( 37 x 1 ) + 1 x 2 = 76 (cây)}$

                                 Số cây xoan ở 2 bên đường là:

                                   $\text{37 x 2 = 74 (cây)}$

                                   Đáp số: $\text{152 phi lao, 76 bạch đàn và 74 cây xoan.}$

  Bài 2: Để đi lên tầng 3, bạn Hà phải đi 42 bậc cầu thang. Nếu bạn Hà lên tầng 7 thì phải bước mấy bậc cầu thàng?

                                                             Bài giải

  2 tầng liên tiếp có số khoảng cách là:

          $\text{42 : ( 3 – 1 ) = 21 (bậc)}$

  Vậy để lên đến tầng 7 bạn Hà phải bước qua số bậc cầu thang là:

          $\text{21 x ( 7 – 1 ) = 126 (bậc)}$

                                         Đáp số: $\text{126 bậc cầu thang.}$

  $\text{@ Bánh Bao}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )