Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rồi tính: 5496 x 8 47836 x 9 463215 x 7 14532 x 7 27365 x 9 14852 x 7 435269 x 8

Question

Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rồi tính:
5496 x 8 47836 x 9 463215 x 7 14532 x 7
27365 x 9 14852 x 7 435269 x 8 86954 x 9 HELP ME, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 6 tháng 2022-06-11T08:30:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 5496
  ×   8
  $\overline{4396}$
  47836
  ×     9
  $\overline{430524}$
  463215
  ×       7
  $\overline{3242505}$
  14532
  ×     7
  $\overline{101724}$
  27365
  ×     9
  $\overline{246285}$
  14852
  ×     7
  $\overline{103964}$
  435269
  ×       8
  $\overline{3482152}$
  86954
  ×     9
  $\overline{782586}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )