Toán Lớp 4: Bài 1: Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút? Bài 2

Question

Toán Lớp 4: Bài 1:
Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút?
Bài 2:
Cuộn dây thép dài 53m. Mỗi chiếc đinh dài 6cm. Thời gian chặt 1 chiếc đinh là 2 phút. Chặt xong chiếc đinh hết bao nhiêu phút?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 ngày 2022-04-19T13:20:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1
  Bài giải
  Đổi 12m=120dm
  Có số đoạn gỗ là
  120:8=15(đoạn )
  Cưa xong cây gỗ hết số phút là
  15×5=75(phút)
  Đáp số :75 phút

 2. Bài 1.

  Đổi 12m = 120dm

  Số lần cưa là:

                  120 : 8 – 1 = 14 (lần)

  Thời gian cưa xong cây gỗ là:

                  5 x 14 = 70 (phút)

  Bài 2.

  Đổi 53m = 5300cm

  Ta có: 5300 : 6 = 833 (dư 2)

  Vậy có 833 chiếc đinh.

  Số lần chặt là:

                833 – 1 = 832 (lần)

  Thời gian chặt xong chiếc đinh là:

                2 x 832 = 1664 (phút)

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )