Toán Lớp 4: Bài 1: Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút? Bài 2

Question

Toán Lớp 4: Bài 1:
Có một cây gỗ dài 12m. Mỗi đoạn của cây gỗ đó dài 8dm. Thời gian cưa 1 đoạn là 5 phút. Cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu phút?
Bài 2:
Cuộn dây thép dài 53m. Mỗi chiếc đinh dài 6cm. Thời gian chặt 1 chiếc đinh là 2 phút. Chặt xong chiếc đinh hết bao nhiêu phút?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 3 ngày 2022-04-19T16:55:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Bài 1:  

  Đổi 12m=120dm

  Số lần cưa của một cây gỗ là :

  120:8-1=14 (lần)

  Cưa xong cây gỗ hết số phút là :

  5×14=70 ( phút)

  Đáp số :70 phút

  Bài 2:

  Đổi 53m=5300cm

  Số lần chặt 1 chiếc đinh là :

  5300:6-1=882( dư 2)

  Chặt xong chiếc đinh hết số phút là :

  882×2+2=1766 ( phút )

  Đáp số :1766 phút

 2. Bài 1:

  Đổi $12$m$=120$dm

  Số lần cưa của một cây gỗ là:

  $120 : 8 – 1=14$ (lần)

  Thời gian cưa xong cây gỗ là:

  $5 × 14 = 70$ (phút)

  Đáp số :$70$ phút

  Bài 2:

  Đổi $53$m $= 5300$cm

  Ta có :

  $5300 : 6 = 883$ (dư $2$)

  Thời gian chặt là :
  $883×2=1766$ (phút)

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )