Toán Lớp 4: bài 1 Chị an chia kẹo cho các em bé. Nếu chia cho mỗi em 3 viên thì thừa 2 viên, nếu chia cho mỗi em 4 viên thì thiếu 2 viên. Hỏi chị L

Question

Toán Lớp 4: bài 1
Chị an chia kẹo cho các em bé. Nếu chia cho mỗi em 3 viên thì thừa 2 viên, nếu chia cho mỗi em 4 viên thì thiếu 2 viên. Hỏi chị Lan có bao nhiêu viên kẹo và có bao nhiêu em bé được chia kẹo
bài 2
Trong 1 lớp học nếu xếp 3 học sinh ngồi cùng 1 bàn thì có 4 em ko có chỗ ngồi , nếu xếp 4 học sinh ngồi vào 1 bộ bàn ghế thì còn dư 2 bộ bàn ghế .Hỏi lớp có bao nhiêu bộ bàn ghế và có bao nhiêu học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-19T12:17:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. bài 1:
  Vì nếu mỗi người được 3 viên thì thừa 2 viên, mỗi người 4 viên thì thiếu 2 viên, nên ta có :
  Số kẹo đủ để chia cho 1 em 4 viên nhiều hơn số kẹo đủ chia cho 1 em 3 viên là:
       text{2 + 2 = 4 (viên)}
  1 em chia 4 viên nhiều hơn 1 em chia em viên là:
      text{4 – 3 = 1 (viên)}
  Số em được chia kẹo là: text{4 : 1 = 4 (em)}
  Số kẹo là: text{3 x 4 + 2 = 14 (viên)}
  bài 2:
  Nếu xếp mỗi bàn 4 bạn và bỏ 2 bàn trống thì số học sinh dư ra: 
        text{4 x 2 + 1 = 9 (học sinh)}
  Lấy 9 học sinh này thêm vào mỗi bàn 1 bạn (5 bạn) vẫn còn dư 2 bàn:
  Số bàn là: text{9 + 2 = 11 (bàn)}
  Sô học sinh:  text{11 x 4 + 1 = 45 (học sinh)}
  @Sum

 2. MỜI BẠN THAM KHẢO BÀI DƯỚI ĐÂY 
  Bài 1:
  Vì nếu mỗi người được 3 viên thì thừa 2 viên , mỗi người 4 viên thì thiếu 2 viên, nên ta có :
  Số kẹo đủ để chia cho 1 em 4 viên nhiều hơn số kẹo đủ chia cho 1 em 3 viên là:
  2 + 2 = 4 (viên)
  1 em chia 4 viên nhiều hơn 1 em chia em viên là:
  4 – 3 = 1 (viên )
  Số em được chia kẹo là: 4 : 1 = 4 (em)
  Số kẹo là: 3 x 4 + 2 = 14 (viên)
  Bài 2:
  Nếu xếp mỗi bàn 4 bạn và bỏ 2 bàn trống thì số HS dư ra: 
              4×2+1=9 ( học sinh )
  Lấy 9 học sinh này thêm vào mỗi bàn 1 bạn (5 bạn) vẫn còn dư 2 bàn:
  Số bàn là: 9 + 2 = 11 ( bàn )
  Sô học sinh:  11 x 4 + 1 = 45 ( học sinh )
  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )