Toán Lớp 4: Bác tư có đàn gà 310 con. Bác tư nói đã nhốt đều số gà đó vào 3 chuồng. Hỏi bác tư nói đúng hay sai?

Question

Toán Lớp 4: Bác tư có đàn gà 310 con. Bác tư nói đã nhốt đều số gà đó vào 3 chuồng. Hỏi bác tư nói đúng hay sai?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 4 tuần 2022-06-01T00:14:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. bác tư đã nói sai vì 310 $\not\vdots$ 3
  cách nhận biết chia hết cho 3 là tổng các chữ số chia hết cho 3 mà 3 + 1 + 0 = 4 $\not\vdots$ 3
  nên bác tư nói sai

 2. #chớp#
   => Sai 
  -> Vì 310 không chia hết được cho 3 nên không nhốt đều được vào trong 3 -> Sai
  => 3 + 1 + 0 = 4 không chia hết cho 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )