Toán Lớp 4: Bác tư có đàn gà 310 con. Bác tư nói đã nhốt đều số gà đó vào 3 chuồng. Hỏi bác tư nói đúng hay sai?

Question

Toán Lớp 4: Bác tư có đàn gà 310 con. Bác tư nói đã nhốt đều số gà đó vào 3 chuồng. Hỏi bác tư nói đúng hay sai?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 4 tuần 2022-05-31T23:38:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ Ta có : }$
  $\text{ 310 : 3 = 303 ( dư 1 ) }$
  $\text{ nên Bác Tư không thể nhốt đều số gà vào 3 chuồng }$
      $\text{ Vậy bác Tư nói sai }$
   

 2. Giải đáp:
  Bác tư nói sai vì 310 không chia hết cho 3 nên không thể nhốt đều số gà đó vào 3 chuồng 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )