Toán Lớp 4: Bác An cưa một khúc gỗ thành các đoạn dài 6 dm và một đoạn dài 4dm. Thời gian cả thảy là 42 phút. Hỏi cây gỗ của bác dài bao nhiêu mét?

Question

Toán Lớp 4: Bác An cưa một khúc gỗ thành các đoạn dài 6 dm và một đoạn dài 4dm. Thời gian cả thảy là 42 phút. Hỏi cây gỗ của bác dài bao nhiêu mét? Biết rằng, mỗi lần cưa rời khúc gỗ ( kể cả thời gian chuẩn bị) là 7 phút., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 tháng 2022-06-19T11:00:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                     giải
  Số lần cưa là:
  42 : 7 = 6 (lần)
  Số đoạn cưa là:
  6 +1 =7 (đoạn)
  Số đoạn cưa thành 6dm là:
  7-1=6   (đoạn)
  Độ dài khúc gỗ là:
  6 x 6 + 4= 40 dm
  chúc bạn học tốt

 2. Số lần cưa là: 42 : 7 = 6 (lần)
  Số đoạn cưa là: 6 +1 =7 (đoạn)
  Số đoạn cưa thành 6dm là: 7-1=6 (đoạn)
  Độ dài khúc gỗ là: 6 x 6 + 4 = 40dm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )