Toán Lớp 4: Ba ô tô chở hàng.Ô tô thứ 1 chở đc 4 tạ 25 kg,ô tô thứ 2 chở nhiều hơn ô tô thứ nhất 45 kg nhưng ít hơn ô tô thứ ba 3 yến 7 kg.Hỏi cả 3

Question

Toán Lớp 4: Ba ô tô chở hàng.Ô tô thứ 1 chở đc 4 tạ 25 kg,ô tô thứ 2 chở nhiều hơn ô tô thứ nhất 45 kg nhưng ít hơn ô tô thứ ba 3 yến 7 kg.Hỏi cả 3 ô tô chở đc bao nhiêu kg hàng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 5 ngày 2022-08-06T01:53:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi: 4 tạ 25 kg =425 kg; 3 yến 7 kg =37 kg
  Ô tô thứ hai chở được số ki-lô-gam hàng là:
  425+45=470 (kg)
  Ô tô thứ ba chở được số ki-lô-gam hàng là:
  470+37=507 (kg)
  Cả ba ô tô chở được số ki-lô-gam hàng là:
  425+470+507=1402 (kg)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 4 tạ 25kg =425kg : 3 yến 7 kg =37 kg 
   ô tô thứ 2 chở số kg hàng là 
             425 + 45=470 kg 
  ô tô thứ 3 chở số kg hàng là 
                   470+37=507 kg
  cả 3 ô tô chở đc sô kg là 
         450 + 425+487 = 1402kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )