Toán Lớp 4: bà năm nay 73 tuổi . ông hơn bà 2 tuổi.chu của em có số tuổi 1 phần 4 tổng của ông và bà cộng lại.Hoi chú của em năm.nay bảo nhiêu tuổi

Question

Toán Lớp 4: bà năm nay 73 tuổi . ông hơn bà 2 tuổi.chu của em có số tuổi 1 phần 4 tổng của ông và bà cộng lại.Hoi chú của em năm.nay bảo nhiêu tuổi ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 8 tháng 2022-04-19T11:47:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải :
  Tuổi của ông là :
  73 + 2 = 75  (tuổi)
  Tổng tuổi của ông bà là :
  73 + 75 = 148  (tuổi)
  Tuổi của chú là :
  148 xx 1/4 = 37  (tuổi)
  Đáp số : 37  tuổi

 2. $@Shinn$
  Tuổi ông là :
  73+2=75 ( tuổi )
  Tổng số tuổi của ông bà là :
  73+75=148 ( tuổi )
  Số tuổi chú là :
  148xx $\dfrac{1}{4}=37$ ( tuổi )
                  Đáp số : 37 tuổi . 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )