Toán Lớp 4: b) 627 x 12 – 627 x 2 tính cách thuận tiện nhất

Question

Toán Lớp 4: b) 627 x 12 – 627 x 2 tính cách thuận tiện nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 2 tuần 2022-04-07T22:26:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ @HV }$

  b) 627 \times 12 – 627 \times 2

  = 627 \times (12 – 2)

  = 627 \times 10

  = 6270

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

      627 x 12 – 627 x 2

  $\Rightarrow$ 627 x ( 12 – 2 )

  $\Rightarrow$ 627 x 10

    = 6270

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )