Toán Lớp 4: An có 24 viên kẹo ,Bình có 20 viên kẹo,Chi có số kẹo kém trung bình 3 bạn là 6 viên kẹo .Hỏi chi có bao nhiêu viên kẹo.

Question

Toán Lớp 4: An có 24 viên kẹo ,Bình có 20 viên kẹo,Chi có số kẹo kém trung bình 3 bạn là 6 viên kẹo .Hỏi chi có bao nhiêu viên kẹo., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tháng 2022-12-21T06:40:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#monkeydluffy29112012#$
  Giải đáp:
   Chi có 13 viên kẹo.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                 Bài giải
        Trung bình cộng số viên kẹo của cả 3 bạn là:
              (24+20-6):2=19 (viên)
         Chi có số viên kẹo là:
              19-6=13 (viên)
              Đáp số: 13 viên kẹo.

 2. Giải đáp:16 viên
   Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì Chi kém trung bình 3 bạn là 6 viên kẹo nên Chi kém trung bình An và Bình là 6 viên kẹo
  Chi có số viên kẹo là:
                             (24+20):2-6=16(viên)
                                         Đáp số:16 viên

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )