Toán Lớp 4: a. 75 x ( x + 157) = 24450 69 x ( x – 157) = 18837 b. 14700 : ( x + 47) = 84 41846 : ( x – 384) = 98 c. 7649 + x x 54 = 33137 4057 + (

Question

Toán Lớp 4: a. 75 x ( x + 157) = 24450
69 x ( x – 157) = 18837
b. 14700 : ( x + 47) = 84
41846 : ( x – 384) = 98
c. 7649 + x x 54 = 33137
4057 + ( x : 38) = 20395
d. 35320 – x x 72 = 13072
21683 – ( x : 47) = 4857
help me!!!!!!!!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tuần 2022-04-13T02:02:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1.   A. 75 x (x + 157) = 24450           14700 : (x + 47) = 84           69 x (x – 157) = 18837          41846 : (x – 384) = 98                                            B. 7649 + X x 54 = 33137             35320 – X x 72 = 13072       4057 + (x : 38) = 20395        21683 – (x : 47) = 4857  

     Chúc câu học tốt , đừng quyên cho tớ hay nhất nhé

     

  2. $@Iris$

     

    toan-lop-4-a-75-157-24450-69-157-18837-b-14700-6-384-98-c-7649-54-33137-4057

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )