Toán Lớp 4: a) 45 : (5 x 9) Cách 1 : ………………… ………………………… Cách 2 : ………………… ………………………… Cách 3 : ………………… ………………………… b) (15 x 9) : 3 Cách 1 : …………………

Question

Toán Lớp 4: a) 45 : (5 x 9)
Cách 1 : …………………
…………………………
Cách 2 : …………………
…………………………
Cách 3 : …………………
…………………………
b) (15 x 9) : 3
Cách 1 : …………………
…………………………
Cách 2 : …………………
…………………………
Cách 3 : …………………
…………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 3 ngày 2022-04-19T07:57:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-04-19T07:58:48+00:00
  a)45 : (5 xx 9)
  C1 : 45 : 45 = 1
  C2 : 45 : 5 : 9 = (45 : 5) : 9 = 9 : 9 = 1
  C3 : 45 : 5 : 9 = 1
  b)(15 xx 9) : 3
  C1 : 135 : 3 = 45
  C2 : 15 xx 9 : 3 = 15 xx (9 : 3) = 15 xx 3 = 45
  C3 : 15 xx 9 : 3 = 135 : 3 = 45

 1. Lời giải chi tiết:
  a) Cách 1:
  45:(5xx9)
  =45:45
  Cách 2:
  45:(5xx9)
  =45:5:9
  =9:9
  =1
  Cách 3:
  45:(5xx9)
  =45:5:9
  =(45:9):5
  =5:5
  =1
  b) Cách 1:
  (15xx9):3
  =135:3
  =45
  Cách 2:
  (15xx9):3
  =15xx9:3
  =(15:3)xx9
  =5xx9
  =45
  Cách 3:
  (15xx9):3
  =15xx9:3
  =15xx(9:3)
  =15xx3
  =45

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )