Toán Lớp 4: a/34m2 70dm2 = ==…dm2 b/ 7 giờ 25 phút = ==.phút c/ 4 tạ 4 kg = =–. kg

Question

Toán Lớp 4: a/34m2 70dm2 = ………………………dm2
b/ 7 giờ 25 phút = …………………….phút
c/ 4 tạ 4 kg = ………………… kg d/ 6 tấn 34 tạ = ………………… tạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 tháng 2022-03-09T09:53:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) 34m^2 70dm^2 = 3400dm^2 + 70dm^2 = 3470dm^2
  b) 7 giờ 25 phút = 420 phút + 25 phút = 445 phút
  c) 4 tạ 4kg = 400kg + 4kg = 404kg
  d) 6 tấn 34 tạ = 60 tạ + 34 tạ = 94 tạ

 2. Giải đáp:
  a. 34m2 70dm2 = 3470 dm2
   b. 7 giờ 25 phút = 445 phút
  c. 4 tạ 4 kg = 404 kg
  d. 6 tấn 34 tạ = 94 tạ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )