Toán Lớp 4: a)2625÷(x ÷35)+405=440 b)7500÷(x×25)-25=50 c)x÷46+84=134 d)20×x÷50÷40+350=40

Question

Toán Lớp 4: a)2625÷(x ÷35)+405=440
b)7500÷(x×25)-25=50
c)x÷46+84=134
d)20×x÷50÷40+350=40, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 3 tuần 2022-04-13T06:19:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:    x=2625 ,  x=4  , x=2300 , x=-31000
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2625 /(x /35)+405 = 440 
  x=2625
  7500 /(x*25)-25 = 50
  x=4
  x/46 +84 = 134
  x=2300
  20*x/50 /40 +350 = 40
  x=-31000

 2. Đáp án : x=2625; x=4; x=2300; x=31000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )