Toán Lớp 4: a] x-22=100 b]x+200=2222

Question

Toán Lớp 4: a] x-22=100 b]x+200=2222, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 2 ngày 2022-06-18T22:13:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) x – 22 = 100
  x = 100 + 22
  x = 122
  b) x + 200 = 2222
  x = 2222 – 200
  x = 2022

 2. a)x-22=100
  x=100+22
  x=122
  Vậy x=122
  ——-
  b)x+200=2222
  x=2222-200
  x=2022
  Vậy x=2022

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )