Toán Lớp 4: 9/2+(x-3/4)=25/4 / là phần nha Giúp mình nhé

Question

Toán Lớp 4: 9/2+(x-3/4)=25/4
/ là phần nha
Giúp mình nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-06-20T14:44:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Zeng$
  9/2+(x-3/4)=25/4
  x-3/4=25/4-9/2
  x-3/4=25/4-18/4
  x-3/4=7/4
  x=7/4+3/4
  x=10/4=5/2
  Vậy x=5/2
   

 2. 9/2 + (x – 3/4) = 25/4
  x – 3/4 = 25/4 – 9/2
  x – 3/4 = 7/4
  x = 7/4 + 3/4
  x = 5/2
  #re

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )