Toán Lớp 4: X x 75 = 1800 35 x X – 25 x X + X x 89 + = 3600

Question

Toán Lớp 4: X x 75 = 1800
35 x X – 25 x X + X x 89 + = 3600, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 6 tháng 2022-06-20T05:37:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  x\times75=1800
  x=1800:75
  x=24
  Vậy x=24
                                                                                       
  35\timesx-25\timesx+x\times89+x=3600
  x\times(35-25+89+1)=3600
  x\times100=3600
  x=3600:100
  x=36
  Vậy x=36

 2. x × 75 = 1800
  x = 1800 : 75
  x = 24
  Vậy x = 24
  ———————————————————————————————————–
  35 × x – 25 × x + x × 89 + x = 3600
  x × ( 35 – 25 + 89 + 1 ) = 3600
  x × ( 10 + 90 ) = 3600
  x × 100 = 3600
  x = 3600 : 100
  x = 36
  Vậy x = 36

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )