Toán Lớp 4: 700000 cm2 = ……m2 Số thích hợp điền vào -là : A. 70 B. 700 C.7000 D. 7

Question

Toán Lớp 4: 700000 cm2 = ……m2 Số thích hợp điền vào ….là :
A. 70
B. 700
C.7000
D. 7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 ngày 2022-06-11T21:31:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 700 000cm^2= 70m^2
  10 000cm^2= 1m^2
  => 700 000:10 000= 70
  => Chọn A
   

 2. $\text{10 000 cm² = 1 m²}$
  $\text{100 000 cm² = 10 m²}$
  $\text{700 000 cm² = 700 000 : 10 000 = 70 m²}$
  $\text{⇒ 700 000 cm² = 70 m²}$
  $\text{Vậy chọn A.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )