Toán Lớp 4: 632 – [265 + c ], voi c = giải hộ mình nhé

Question

Toán Lớp 4: 632 – [265 + c ], voi c =
giải hộ mình nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 6 tháng 2022-06-11T07:54:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 632 – [ 265 + c ] với c = 78 nên 632 – [ 265 + c ] = 632 – [ 265 + 78 ] = 289
  $#No copy$
   
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số trừ luôn bé hơn số bị trừ nên:
  632 – [ 265 + c ] = 632 – 265 = 367
  Vậy c có thể từ 1 đến 367
  #$Thanh$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )