Toán Lớp 4: 47km500m=…m? Đổi đơn vị đo hộ e cái

Question

Toán Lớp 4: 47km500m=…m?
Đổi đơn vị đo hộ e cái, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 5 ngày 2022-06-18T05:00:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  47km 500m = 47000 + 500m = 47500m
  => Ta đổi từ 1km = 1000m => 47km = 47000m sau đó cộng với 500m ra kết quả cần đổi là 47500m
  Vậy đổi 47km500m = 47500m
   

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  $\text{}$
  47km = 47 000m
  500m = 500m
  ⇒ 47km 500m = 47 000 + 500 ( m ) = 47 500m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )