Toán Lớp 4: 43045+24648= ? 23568×3=? 81145- 52161=? 46950÷6=?

Question

Toán Lớp 4: 43045+24648= ?
23568×3=?
81145- 52161=?
46950÷6=?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 18 phút 2022-06-04T19:14:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  43045+24648=67693
  23568×3=70704
  81145- 52161=28984
  46950÷6=7825
   

 2. 43045 + 24648 = 67693
  23568 × 3 = 70704
  81145 – 52161 = 28984
  46950 ÷ 6 = 7825

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )