Toán Lớp 4: 4) Ba người chung tiền mua 4 cuộn dây điện, mỗi cuộn gồm 120m, mỗi mét giá 8500 đồng. Hỏi trung bình mỗi người phải góp bao nhiêu tiền?

Question

Toán Lớp 4: 4) Ba người chung tiền mua 4 cuộn dây điện, mỗi cuộn gồm 120m, mỗi mét giá 8500 đồng. Hỏi trung bình mỗi người phải góp bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 9 tháng 2022-03-21T15:03:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trung bình,mỗi người phải trả :
  (4 xx 120 xx 8500) : 3 = 1 360 000 (đồng)
  Đáp số : 1 360 000 đồng
   

 2. $#Paow$
  4 cuộn dây điện dài số mét là:
  4 x 120=480m
  4 cuộn dây điện có  số tiền là:
  480 x 8500=4080000 đồng
  Trung bình mỗi người phải đóng số tiền là:
  4080000:3=1360000 đồng
      Đ/S:1360000 đồng
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )