Toán Lớp 4: 4/3×6 1/15 :2/5 Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 50m và chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng h

Question

Toán Lớp 4: 4/3×6 1/15 :2/5
Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 50m và chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng hình chữa nhật đó
Cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tháng 2022-12-21T00:02:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  4/3×6=4.6/3=24/3=8                   1/15 :2/5=1/15.5/2=1.5/15.2=5/30=1/6                                                                                                                                                                                                                                                BÀI GIẢI:   
  nửa chu vi thử ruộng hình chữ nhật là:
  50:2=25
  giá trị 1 phần là:
  25:(4+5)=2,7
  chiều rộng thửa ruộng là:
  2,7×4=10,8
  chiều dài thửa ruộng là:
  2,7×5=13,5
  diện tích thửa ruộng là:
  10,8×13,5=145,8 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. $\frac{4}{3}$ x 6                                                       $\frac{1}{15}$ : $\frac{2}{5}
  = $\frac{4}{3}$ x $\frac{6}{1}$                               = $\frac{1}{15}$  x $\frac{5}{2}$ 
  = $\frac{4 x 6}{3 x 1}$                                           =  $\frac{1 x 5}{15 x 2}$ 
  = $\frac{24}{6}$                                                     =    $\frac{5}{30}$ 
  Giải :
  Tổng số phần bằng nhau là :
  4 + 5 = 9 (phần)
  Nửa chu vi của hình thửa ruộng là :
  50 : 2 = 25 (m)
  CHều dài là :
  25 : 9 x 5 = 13,5 (m)
  Chiều rộng là :
  25 – 13,5 = 10,8 (m)
  DIện tích thửa ruộng là :
  13,5 x 10,8 = 145,8 (m²)
  Đ/S :……………………..
  Hok tốt !
  # Moon
  # Grave Diggers

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )