Toán Lớp 4: 320 000 km vuông đọc như thế nào giúp em với

Question

Toán Lớp 4: 320 000 km vuông đọc như thế nào giúp em với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 1 tháng 2022-03-15T04:01:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $\text{Cách đọc:}$$\\$$\text{Ba trăm hai mươi nghìn ki-lô-mét vuông}$

    0
    2022-03-15T04:03:08+00:00

    ba trăm hai mươi nghìn ki-lô-mét vuông

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )