Toán Lớp 4: 2018×(1/2+1212/2424)Bằng bao nhiêu

Question

Toán Lớp 4: 2018×(1/2+1212/2424)Bằng bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 1 tuần 2022-06-18T00:19:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  2018 xx (1/2 + 1212/2424)
  = 2018 xx (1/2 + 1/2)
  = 2018 xx 1
  = 2018
   

 2. 2018xx(1/2+1212/2424)
  =2018xx(1/2 + 1/2)
  =2018xx2/2
  =2018xx1
  =2018
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )