Toán Lớp 4: 2000305 m ²=-..km ²–.m ²

Question

Toán Lớp 4: 2000305 m ²=……km ²………m ², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 4 phút 2022-06-01T00:09:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2000305 m ²=……km ²………m ²

  đáp án:2000305 m ²=2 km ²305m²

  giải thích:mỗi diện tích của mỗi đơn vị đo diện tích sẽ gấp và giảm 100 đơn vị hay thêm 2 số 0 đằng sau.

  bảng đơn vị đo diện tích:

        

  km²       hm²       dam²          m²           dm²            cm²       mm²

        ⇵  100        ⇵100      ⇵100                  ⇵  100        ⇵100    ⇵100

  km² và m²  cách nhau 3 lần số 100 vậy có 6 số 0 mà km² và m² cách nhau 

  vậy km² và m² cách nhau 6 số 0

  sai mog chỉ

 2. 2000305 m2 = 2 km² 305

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )