Toán Lớp 4: 2) Có 5 xe tải chở gạo ra cảng, 2 xe đầu, mỗi xe chở 30 tạ gạo. 3 xe sau chở tất cả 150 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe tải chở được bao

Question

Toán Lớp 4: 2) Có 5 xe tải chở gạo ra cảng, 2 xe đầu, mỗi xe chở 30 tạ gạo. 3 xe sau chở tất cả 150 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe tải chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 5 ngày 2022-06-15T04:13:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                                                       Giải
                                              Hai xe đầu chở tất cả số tạ gạo là:
                                                            30 x 2 = 60 (tạ)
                                       Trung bình mỗi xe tải chở được số tạ gạo là:
                                                       (60 + 150) : 5 = 42 (tạ)
                                                       Đổi: 42 tạ = 4200kg
                                                                       Đáp số: 4200kg gạo

                                                            Cho mình 5* + ctlhn nhé!
                                                                          Thanks
                                                                          #Please

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    2) 
  2 xe đầu chở đc số tạ gạo là:
  2 xx 30 = 60 (tạ)
  Trung bình mỗi xe chở đc số kg gạo là :
  (150 + 60) : (2 + 3) = 42(tạ) = 4200kg
  Đáp số :42kg gạo .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )