Toán Lớp 4: 2) Có 5 xe tải chở gạo ra cảng, 2 xe đầu, mỗi xe chở 30 tạ gạo. 3 xe sau chở tất cả 150 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe tải chở được bao

Question

Toán Lớp 4: 2) Có 5 xe tải chở gạo ra cảng, 2 xe đầu, mỗi xe chở 30 tạ gạo. 3 xe sau chở tất cả 150 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe tải chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 40 phút 2022-06-15T04:19:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2 xe đầu chở tất cả số tạ gạo là :
  30 xx 2 = 60 ( tạ gạo)
  Trung bình mỗi xe tải chở số kg gạo là :
  (150+60) : (2 + 3) = 42   (tạ)   = 4200 kg
  #Chúc bạn học tốt
  #Hội người chán đời
  $\color{orange}{\text{@HươngYang}}$
   

 2. 2 xe đầu chở tất cả số tạ gạo là :
  30 × 2 = 60 ( tạ )
  Trung bình mỗi xe tả chở được số ki-lô-gam gạo là :
  ( 60 + 150 ) : 5 = 42 ( tạ )
  Đổi 42 tạ = 4200kg
                     Đáp số : 4200kg gạo
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )