Toán Lớp 4: 16m²8dm²= ……….dm²? Giúp e vs

Question

Toán Lớp 4: 16m²8dm²= ……….dm²?
Giúp e vs, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 22 phút 2022-06-18T01:43:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 16m2 8dm2= 1608 dm2
  vì 16m2= 1600 dm2
  ta lấy 1600+8= 1608 dm2
   

 2. 16  m^2 8  dm^2 = 1608  dm^2
  Vì 1  m^2 = 100  dm^2
  16  m^2 = 1600  dm^2
  => 1600 + 8 = 1608  dm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )