Toán Lớp 4: 123 456 + (x – 1)= 2005 +123 456

Question

Toán Lớp 4: 123 456 + (x – 1)= 2005 +123 456, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 2 tuần 2022-06-15T04:49:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 123 456 + (x – 1) = 2005 + 123 456
  x – 1 = 2005 + 123 456 – 123 456
  x – 1 = 2005
  x = 2005 + 1
  x = 2006
  Vậy x = 2006
   

 2. $#Dứa$
  $\text{123456 + (x – 1) = 2005 + 123456}$
  $\text{ 123456 + (x – 1) = 125461}$
  $\text{ x – 1 = 125461 – 123456}$
  $\text{ x – 1 = 2005}$
  $\text{x = 2006}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )