Toán Lớp 4: 1.Vườn rau nhà nội hình chử nhật, có chiều dài là 5m rộng 3m, muốn rào quanh hết vườn đó thì cần mua bao nhiêu mét lưới. 2.Một lớp học

Question

Toán Lớp 4: 1.Vườn rau nhà nội hình chử nhật, có chiều dài là 5m rộng 3m, muốn rào quanh hết vườn đó thì cần mua bao nhiêu mét lưới.
2.Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh.Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiều bạn nào.Tìm số học sinh của lớp đó.
3.1km2. = . . . m2 100 000m2 = . . . km2
1m2. = . . . dm2 5km2 = . . . m2
32m2 49dm2 = . . . dm2 2 000 000m2 = . . . km2
4.Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1 Phần 3 chiều dài.Tính diện tích khu đất đó.
km2 Nghĩa là km ²
dành các em,chị,các bạn rèn luyện, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 9 tháng 2022-03-02T08:36:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham Khảo Nha:                                                                                                                               4.

  Chiều rộng khu đất là:1/3x 3 = 1(km)

  Diện tích khu đất là: 3 x 1 = 3 (km)

  5.

  Giải đáp: 30 học sinh

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  -Số học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào nên số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3,vừa chia hết cho 5.

  -Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết 5 là : 

  -Vì số cần tìm bé hơn 35 và lớn hơn 20 nên ta chọn số 30

  -Vậy lớp học đó có 30                                                                                                                              #Lười làm    

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:

  Bài 4.

  Chiều rộng khu đất là:1/3x 3 = 1(km)

  Diện tích khu đất là: 3 x 1 = 3 (km2)

  Bài 5.

  Giải đáp: 30 học sinh

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  -Số học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào nên số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3,vừa chia hết cho 5.

  -Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết 5 là : 

  -Vì số cần tìm bé hơn 35 và lớn hơn 20 nên ta chọn số 30

  -Vậy lớp học đó có 30         

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )