Toán Lớp 4: 1.Tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là 46 tuổi . Cách đây 1 năm mẹ hơn con 28 tuổi . Hãy tính tuổi hiện nay của mỗi người ? 2.Có 8 h

Question

Toán Lớp 4: 1.Tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là 46 tuổi . Cách đây 1 năm mẹ hơn con 28 tuổi . Hãy tính tuổi hiện nay của mỗi người ?
2.Có 8 hộp bánh , trong đó có một hộp nhẹ hơn . Hãy dùng cân hai đĩa với 3 lần cân tìm ra hộp bánh nhẹ đó ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 7 ngày 2022-12-19T12:02:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Giải thích:
  1. Giải
  Tổng số tuổi của 2 mẹ con cách đây 1 năm:
  $46 – (1 + 1) = 44$ (Tuổi)
  Số tuổi hiện nay của mẹ:
  $(44 + 28) : 2 + 1 = 37$ (Tuổi)
  Số tuổi hiện nay của con:
  $46 – 37 = 9$ (Tuổi)
  Đ/s: Mẹ: $37$ tuổi
         Con : $9$ tuổi

  2. Giải
   Muốn tìm hộp bánh nhẹ hơn ta làm như sau:
   – Đặt lên cân mỗi bên $4$ hộp, bên nào nhẹ hơn lấy đi cân tiếp
   – Đặt lên cân mỗi bên $2$ hộp, bên nào nhẹ hơn lấy đi cân tiếp
   – Đặt lên cân mỗi bên $1$ hộp, bên nào nhẹ hơn thì bên đó là hộp bánh cần tìm
  ______________________________
  Chúc chủ tus học tốt!
  Xin CTLHN!
  @Mrlin0112

 2. Bài 1:
                                                     Bài giải
       Cách đây một  năm tổng số tuổi của hai mẹ con là:
                     46 – 2 = 44 ( tuổi )
        Cách đây một  năm mẹ có số tuổi là:
                  ( 44 + 28 ) : 2 = 36 ( tuổi )
        Hiện nay mẹ có số tuổi là :
                36 + 1 = 37 ( tuổi )
        Hiện nay con có số tuổi là:
               46 – 37 = 9 ( tuổi )
                        Đáp số : Con : 9 tuổi
                                       Mẹ : 37 tuổi
  Bài 2:
  Cách 1:
  Ở mỗi bên đĩa cân, ta đặt 4 hộp bánh bất kì.
  Đĩa cân bên nào ở vị trí cao hơn, chứng tỏ trong đó có hộp bánh nhẹ.
  Lấy 4 hộp này, lại chia vào 2 đĩa, mỗi đĩa 2 hộp bất kì. Đĩa cân cao hơn sẽ chứa hộp bánh nhẹ hơn.
  Lấy 2 hộp bánh của đĩa này, mỗi hộp để 1 bên cân. Hộp bánh nhẹ hơn ở vị trí cao hơn.
  Cách 2:
  Muốn tìm hộp bánh nhẹ hơn ta làm như sau :
   – Đặt lên cân mỗi bên 4 hộp bánh, bên nào nhẹ hơn lấy đi cân tiếp.
   – Đặt lên cân mỗi bên 2 hộp bánh, bên nào nhẹ hơn lấy đi cân tiếp.
   – Đặt lên cân mỗi bên 1 hộp bánh, bên nào nhẹ hơn thì bên đó là hộp bánh cần tìm.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )