Toán Lớp 4: 1. Tính nhanh: a,3210-284-137-316-263 b,420:2:5 c,120×25:15 2:Có 300 quyển sách đựng trong 3 ngăn. Bình lấy 15 quyển ở ngăn 1 chuyển sa

Question

Toán Lớp 4: 1. Tính nhanh:
a,3210-284-137-316-263
b,420:2:5
c,120×25:15
2:Có 300 quyển sách đựng trong 3 ngăn. Bình lấy 15 quyển ở ngăn 1 chuyển sang ngăn 3 thì lúc đó 3 ngăn bằng nhau. Tìm mỗi ngăn lúc đầu?
3.Trung bình số gà, vịt, ngan là 48 con. Biết gà hơn vịt và ngan 24 con. Nếu mua thêm 16 con ngan thì số ngan bằng số vịt. Tìm số con mội loại.
NHanh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tháng 2022-03-02T09:13:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1.
  a) 3210 – 284 – 137 – 316 – 263
  = 3210 – (284 + 137 + 316 + 263)
  = 3210 – 1000
  = 2210
  b) 420 : 2 : 5
  = 420 : (2 x 5)
  = 420 : 10
  = 42
  c) 120 x 25 : 15
  = 3000 : 15
  = 200
  2.
  Số sách ở mỗi ngăn sau khi thêm bớt là:
        300 : 3 = 100 (cuốn)
  ⇒ Ngăn thứ 2 có 100 cuốn.
  Số sách ở ngăn thứ nhất là:
       100 + 15 = 115 (cuốn)
  Số sách ở ngăn thứ ba là:
      100 – 15 = 85 (cuốn)
  3. 
  Có tất cả số gà, vịt, ngan là:
          48 x 3 = 144 (con)
  Số con gà là:
          (144 + 24) : 2 = 84 (con)
  Số vịt và ngan là:
             144 – 84 = 60 (con)
  Số con vịt là:
              (60 + 16) : 2 = 38 (con)
  Số con ngan là:
                (60 – 16) : 2 = 22 (con)

 2. A : 2210
  B: 43
  C: 200
  2: mỗi nhăn 100trăm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )