Toán Lớp 4: 1. Tính bằng cách thuận tiện a) 19×189+19×89. b) 21×79-21×69. c) 25x18x4 2.tính giá trị của biểu thức 1723×48+265×104.

Question

Toán Lớp 4: 1. Tính bằng cách thuận tiện
a) 19×189+19×89. b) 21×79-21×69. c) 25x18x4
2.tính giá trị của biểu thức
1723×48+265×104. 989×304-123×275, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 1 tháng 2022-03-11T20:08:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Mik gửi ạ}$

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Bài 1 :

  a) 19 xx 189 + 19 xx 89  

  = 19 xx ( 189 – 89 )

  = 19 xx 100

  = 1900  

  ——————

  b) 21 xx 79 – 21 xx 69

  = 21 xx ( 79 – 69 )  

  = 21 xx 10  

  = 210

  —————

  c) 25 xx 18 xx 4

  = ( 25 xx 4 ) xx 18

  = 100 xx 18  

  = 1800  

  Bài 2 :

    1723 xx 48 + 265 xx 104  

  = ( 1723 xx 48 ) + ( 265 xx 104 )

  = 82.704 + 275.600

  = 358.304  

  —————————

  989 xx 304 – 123 xx 275  

  = ( 989 xx 304 ) – ( 123 xx 275 )  

  = 300.656 – 33.825

  = 266.831

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  toan-lop-4-1-tinh-bang-cach-thuan-tien-a-19189-1989-b-2179-2169-c-25184-2-tinh-gia-tri-cua-bieu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )