Toán Lớp 4: 1. Lớp 4A có 35 học sinh. Trung bình mỗi bạn góp 1250g giấy vụn trong phong trào “Kế hoạch nhỏ” của nhà trường. Hỏi cả lớp 4A góp đ

Question

Toán Lớp 4: 1. Lớp 4A có 35 học sinh. Trung bình mỗi bạn góp 1250g giấy vụn trong phong trào “Kế hoạch nhỏ” của nhà trường. Hỏi cả lớp 4A góp được bao nhiêu gam giấy?
Trả lời: Lớp 4A thu hoạch được ………g giấy vụn. (chỉ điền số)
2. 125dm2 x 24 = …..cm2
3. Một đội công nhân có hai tổ. Tổ I có 25 công nhân và tổ II có 30 công nhân. Trung bình mỗi công nhân ở tổ I làm được 245 sản phẩm, trung bình mỗi công nhân ở tổ II làm được 286 sản phẩm. Hỏi cả đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm?
Trả lời: Cả hai đội công nhân đó làm được … sản phẩm (chỉ điền số), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 tháng 2022-11-23T21:02:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. câu 1: 43 750
  câu 2: 30 000
  câu 3: 14 705
  ok nha:))
   

 2. 1.cả lớp 4A góp được số gam giấy là:
  1250*35=43750(g)
  2.125dm2 x 24 =30000cm2
  3.Cả hai đội công nhân đó làm được số sản phẩm:
  (245.25)+(286.30)=14705(sản phẩm)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )