Toán Lớp 4: 1. Hồng và Hà có tất cả 89 con tem. Nếu Hồng cho Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 3 con tem. Vậy bạn Hồng có … con tem. 2. Một

Question

Toán Lớp 4: 1. Hồng và Hà có tất cả 89 con tem. Nếu Hồng cho Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 3 con tem. Vậy bạn Hồng có … con tem.
2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 49m, chiều dài hơn chiều rộng 9m. Diện diện tích mảnh vườn đó là … mét vuông., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tuần 2022-04-14T01:44:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:
  Vì Hồng cho Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 3 con tem nên ban đầu, Hồng nhiều hơn Hà số con tem là :
  5 + 5 + 3 = 13 (con tem)
  Hồng có số con tem là :
  (89 + 13) : 2 = 51 (con tem)
  Hà có số con tem là :
  51 – 13 = 38 (con tem)
  Đáp số : Hồng : 51 con tem; Hà : 38 con tem.
  Bài 2:
  Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:
  98:2=49 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật đó là:
  (49+9):2=29 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:
  49-29=20 (m)
  Diện tích hình chữ nhật đo là:
  29 . 20=580 (m²)
  Đáp số: 580 m²
  #linhnguyen559
  Xin hay nhất và 5 sao ạ

 2. Bài 1:
  Vì Hồng cho Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 3 con tem nên ban đầu, Hồng nhiều hơn Hà số con tem là :
  5 + 5 + 3 = 13 (con tem)
  Hồng có số con tem là :
  (89 + 13) : 2 = 51 (con tem)
  Hà có số con tem là :
  51 – 13 = 38 (con tem)
  Đáp số : Hồng : 51 con tem; Hà : 38 con tem.
                                                                                                            
  Bài 2:
  Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:
  98:2=49 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật đó là:
  (49+9):2=29 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:
  49-29=20 (m)
  Diện tích hình chữ nhật đo là:
  29 x 20=580 (m²)
  Đáp số:580 m²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )