Toán Lớp 4: 1. Hai số có tổng bằng 758 và số lớn hơn số bé 242 đơn vị. Tìm số lớn. 2. Tổng của hai số là 456, biết xóa chữ số 3 ở hàng trăm của số

Question

Toán Lớp 4: 1. Hai số có tổng bằng 758 và số lớn hơn số bé 242 đơn vị. Tìm số lớn.
2. Tổng của hai số là 456, biết xóa chữ số 3 ở hàng trăm của số lớn thì được số bé. Tìm số lớn., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tuần 2022-04-14T02:01:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1. Hai số có tổng bằng 758 và số lớn hơn số bé 242 đơn vị. Tìm số lớn.
  giải
  vậy số lớn là:
  (758+242):2=500
  đáp số:500
  2. Tổng của hai số là 456, biết xóa chữ số 3 ở hàng trăm của số lớn thì được số bé. Tìm số lớn.
  giải
   ta có :
  3ab+ab=456
  =300 + 2 x ab = 456
  =2 x ab = 456-300
  =2 x ab = 156
  =ab=156 : 2 = 78
  = 3ab = 378
  đáp số:378

 2. Bài 1 : Số lớn là : ( 758+242 ) : 2 =500
  Bài 2 : Gọi số cần tìm là 3ab
  Theo đề bài ta có :
  3ab+ab=456
  300 + 2 × ab = 456
  2 × ab = 456-300
  2 × ab = 156
  ab=156 : 2 = 78
  ⇒ 3ab = 378
  Vậy số cần tìm là 378
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )